Wijkschooltje Ubbersel en het MOS-project

Meer dan 50 jaar geleden moesten de toenmalige bewoners van Ubbersel elke dag te voet naar de Brugstraat in Heusden omdat dit de dichtsbijzijnde school was en zo kwam het dat een aantal buurtbewoners dit kleine schooltje eigenhandig bouwden om de kosten te drukken.

Het bestond uit één klaslokaal met speelzaaltje en had als doel kleutertjes van alle leeftijden samen op te vangen om zo de groeiende jonge bevolking van dit gehucht de kans te geven hun kapoentjes dicht bij huis naar school te laten gaan.

In Ubbersel wordt veel aandacht besteed aan Milieuzorg op School (MOS). De kleuters, ouders en grootouders worden zoveel mogelijk betrokken bij alle MOS-activiteiten en ontwikkelen op deze manier een hart voor milieu en natuur.

Kleuterschool “De Toverfluit” bestaat uit een hoofdschool (Brugstraat) en een wijkschooltje in Ubbersel (Horionweg 5) bestaande uit één klasje.

Vandaag bestaat dit unieke klasje nog steeds en kiezen ouders meer dan ooit bewust voor dit schooltje met kleuters van alle leeftijden samen in één kleuterklasje.